React_Native_Logo

React Native ว่าด้วยเรื่องการติดตั้งและวางโครงสร้างโค้ด

เป็นครั้งแรกที่ได้มาจับโค้ดตระกูล React ที่ว่ากันว่า Document ห่วยที่สุด มาดูกันครับว่าจะรอดไหมกับ Log แรก การติดตั้งและวางโครงสร้างโค้ด (เพิ่มเติม…)