Cloud Upload Logo

การลดขนาดรูปภาพก่อนอัพโหลดด้วย Javascript และ JQuery

เนื่องจากระบบที่ผมพัฒนาอยู่มีปัญหาเรื่องการอัพโหลดรูปจากโทรศัพท์มือถือ เพราะรูปจากโทรศัพท์มีขนาดใหญ่มากทำให้ต้องใช้เวลาในการอัพโหลดเกือบ 20 วินาที จึงได้ทำการหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยการลดขนาดภาพให้เล็กลง (เพิ่มเติม…)